Accesso Utente

di Luigi Pietrolà, tratto dal libro "Lu iianco e lu nniro" 


Aggiu fattu nu suonno, eh si nu suonno, unu di quiri ca quanno lu fà, nun ti vulussi mai riscità, anzi vulissi tinè a purtata di mano nu piezzo di carta e na penna pi scrivi e signà tuttu quero ca viri. Eva nu suonno vero vero, nitido e a culore. Insomma, m’aggiu sunnàto ca stevo ‘ncoppa Ariano, iustu fra cient’anni, eva lu ruimila ciento e sette. Allora, ‘ndà lu suonno stesso, quanno m’aggiu accorto ca stevo ‘ndà lu futuru accussì luntano, m’aggiu ‘ncuriusito, e aggiu pinsato “fammi jj a virè com’è cangiato Ariano, fammi girà, fammi parlà cu la gente, pi virè come àdda esse fra cient’anni, accussì almeno, quanno mi rèscito lu pozzo raccuntà”. Innanzitutto, lu paese s’eva ‘ngrandutu veramente, e mò arrivava quasi a lu biviu di milito da stu quartu, e a quiru di villanova da l’ato.

Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it
La famiglia Rubino all’interno della trattoria “Due Nani” (anni ‘60) Antonio Serluca e la sua fisarmonica (anni '40) Il Bersagliere Luigi Lo Conte (anni '40)

Da Carditu, sinu a lu ponte Lusbergo, èvino tutti centri cummirciali e discaunt e puru lu strusciu eva turnato, sempe affullato di gente, sulu ca si faceva ‘nfaccia a la sagliuta di scarnecchia. Pì tutta la via ca purtava da là, sino a carditu, invece stevìno dipusitati, frigurifiri viecchi, lavatrici, matarazzi e bidoni di munnezza, ma rice cà evìno divintati munumenti a l’iculugia e prutetti da la soprintendenza di li beni culturali, in ricordo di lu prublema ca la Città eva tinùtu cient’anni prima. Anzi, ci purtavano puru lu creature di li scole a pazzìa, e li virietti cu l’uocchi mii, mentre saglievano allegri n’coppa a quere pile di sacchetti di la munnezza, si ‘nfilavano rirènno rintu a li biduni di la “di vizia”, mentre li Aggiu fatto nu suonno maestre li uardavano e si fumavano ‘na sigaretta.

Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it

 Palazzo Vescovile (anni '50)

 Gli Sposi (anni '50)

 Uomo con bastone (anni '50)

A stu puntu, miravigliato, firmai a unu e addummannai, “siente nu poco, come è iuto a finì lu fattu di la discarica di difesa grande?” Issu allora, nu poco scucciato, quasi come a dà na risposta scuntata, primu si meravigliavo di la dumanda, e pò mi risse ca lu sapevano tutti quante come eva iutu a finì, picchè Difesa Grande eva divintata famosa. Mi raccuntavo, ca là ‘ncoppa èvino fattu nu parco scientifico e di divertimento e ca ci vinevino puru nu sacco di gite cu li pulmann e coccher’unu puru da l’estero. Mi risse puru, ca sulu là si putevano virè l’ainielli cu quatto cape, li vacche cu dieci corne e ca facevano lu latte blù cubalto, e pò ci stevìno li zoccole chiù grosse del mondo, addirittura quanto a nu cavallo.

Pi stu fatto, li furistieri vinèvino a visità prima la discarica, ca manu male nu l’evino bunificata, si no s’eva perso tuttu stu turismo, e doppo di là, ièvano puru a campuriale, a virè com’eva l’utimu scascio di li machine di cient’anni prima, e la biugemm, lu chiù gruosso allevamento di sùrici di tuttu lu sud Italia. Sulu ca l’abbitante di difesa grande si n’evìno avuta jj, ma pi li fa sènte come a casa loro, l’èvino trasferiti tutti a Cernobbil. ‘Ncapo a me pinsai, finalmente s’è ripigliata l’economia di lu paese cu tuttu stu turismu, e nui ca la discarica nu la vulemmo e facèmmo sciopero pi la fa chiure. Che fessi simu stati. Comunque, continuanno a girà, affamato di sapè nuvità e di virè tutti li cangiamenti ca c’èvino stati, dicidietti di mi ni saglie a chiazza, andò avesse pututu sapè tutta la situazione, prima ca mi riscitava.

Pì saglie a chiazza, ci mittietti tre quarti d’ora; lu trafficu bluccato. Mi ricierno ca eva ora di punta, e si nun si fusse  fatta n’ata via, ca tagliava Carditu, e custruitu n’ato paro di rotonde, nun si riusceva a camminà.

Arrivato la miezzu, nun canuscietti a nisciunu naturalmante, ma lu fattu stranu eva ca ci steva nu ‘mbruoglio di razze e di culure: chi nievuru, chi giallo, chi rusciu. Allora, mi firmai a parla cu unu ca mi pinsavo ch’eva straniero, picchè da la faccia mi pareva nu cinese, ma quiru mi risse ca eva nato e crisciutu a la curneta, e ca la famiglia soia, eva arianese da da tre ginirazioni. Anzi, mi risse puru, ca Santu Stefano e la Uardia èvano quartiere cinese e che loro èvano la comunità chiù numerosa, picchè roppo, l’ate èvano di urigine marocchina, albanese e rumena. Allora, l’addummannai si ci steva còcche arianese originale, ma issu mi risse ca nun ni canuscieva, e che forse coccher’unu puteva abbità pi lu piano di zona. Mi spiegavo, ca lu sìnnico mò eva cinese e accussì puru rui o tre assissore, picchè ogni cuntrada si vutava li cunsiglieri sui, e quasi tutti èvino di fore. ’Ncapo a me pinsai, almeno ‘ndà questo, nun è cangiato niente, so sempe quiri di fore ca cumandano.

Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it
 La Sposa (anni '60)  Via Cardito (anni '60)  Inaugurazione della Variante (anni '60)

Mentre stevo là miezzo, sintiette alluccà da coppa a na specie di campanilo, mi girai e virietti ca la voce vinèva da S. Francisco. Allora addummanai a n’ato che r’eva, e quiro mi risse ca siccome là, apposto di lu centro pasturale c’evino fatto la muschea, eva l’ Imam ca chiamava li mussulmani pì la prighiera. Mah ..pinsai, a me stu fattu multiculturale mi piace, ma quanno po’ sapietti, ca pi colpa di coccher’unu di quisti, èvino abbulito la festa di la Santa Spina, ci rumanietti male. Anzi a dice la verità, ci rumanietti malissimo, quanno sapietti ca mo èvano rumasto sulu la festa di la strage di la carnale….Vabbuò..s’àdda rispittà la cultura e la riligione di  l‘ate… pinsai. Po’ ròppo ca mi ni stevo ienno, addummannai: “scusa n’ata cosa,...e li sagre ca si facevano a la stagione?”.

“E nò” risse quiru “hanno rumasto pruvvisoriamente sulu quera di li spizzatinu di vitella, picchè qua indiani, di religione indù nun ci ni stanno, ma quera di lu salisicchio, la tracchiulella di puorco e lu prisuttu ea vietata da chiù di trent’anni..ehh stà friscu, puru si t’angàppano ca ti crisci nu porco pi fatti tui,...pensa ca mò a li Tranisi, apposta di la festa di la Birra fanno quera di la cassosa!...” Mi ni scinnietti allora pi Via D’afflittu, senza pinsà chiù a stu fatto, e ghietti a virè che ci steva andù Giurgione. Uagliù...! Incridibile, tuttu tale e quale, nun eva cangiato niente: fineste rotte, canaluni appisi, pilastre sfravicate. Aggià rice la verità, tirai nu suspiru di sullievo. Almeno qua, pareva di sta a Ariano di li tiempi mii.

Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it
Immagine di Cittadiariano.it
Costruzione ponte della Maddalena (anni '60)  Motorizzati in Piazza Plebiscito (anni '50)  La Maddalena (anni '50)

Cuntinuai a camminà e pinsai: “prima ca finisce stu suonno, aggia jj a virè che fine è fatto la villa e lu castiello”, spirànno ca ci stesse ancora, vistu ca m’èvino puru ritto, ca durante l’utimi cient’anni c’èvano stati n’ati dui tirramoti. Embè, cari amici, arrivato là, a la vutatora di via Castello, schantài, e abbiài a surà rìntu a lu suonno. Lu Castello nun ci steva chiù. Squagliato. Nun c’eva rumasto manco na preta.Ci steva sulu nu tubbu, ca po’ sapietti eva l’ùtimu piezzo di l’acquidotto. Munumento naziunale. Allora firmai a unu e li ricetti: “ma che è successo, qua nun ci steva lu castiello?” Rispunnivu quiru: “ma sta pazzianno?...so chiù di sittan’anni ca è caruto. Succirivo ca spustarno li vasche, e pò a furia di circà la porta uriginale, lu carulàrno tuttu quanto, allora, pì nu lu fa dipirì, l’hanno smuntato, e chi s’è pigliato na preta, chi n’ata, mo stanno tutte ‘ndà li ville pì fore. Almeno s’hanno salvate...si li vuò virè? fatti nu giro ‘ndà sti ville, là truove puru purtale antichi, piezzi di chiese, vàsule di li vie e puru lu mmure di lu castiello…”

A stu punto, lu suonno diventavo incubo, surài tuttu quanto, puru picchè virietti la villa tutta siccata, sporca, abbandunata. Allora mi riscitai e pinsai...manumale ch’eva nu suonno, la rialtà mo eia assai meglio si fra cient’anni ea accussì.


* Si ringrazia per aver fornito il materiale fotografico: Ennio SCAUZILLO, Franco RUBINO, Claudio RUBINO, Diego SERLUCA, Rosanna IANNARONE, Giuseppe DELL’ORIENTE, Mario MINICHIELLO, Liberato MAINIERO, Michele PAGLIARO, Tonino PELUSO, Giovanni DI FURIA.Articoli Correlati

Rimani sempre aggiornato, diventa nostro Fan su Facebook!